FELT­MARSKAL CLAU­DE AU­CHIN­LECK (1884-1981)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Bort­set fra en kort pe­ri­o­de i Norge i 1940 og der­ef­ter som chef for den syd­li­ge kom­man­do i Eng­land, hav­de Clau­de Au­chin­leck na­e­sten he­le sin mi­li­ta­e­re kar­ri­e­re uden for Eu­ro­pa. Som kar­ri­e­reof­fi­cer gjor­de han tje­ne­ste i Mel­le­mø­sten un­der 1. Ver­denskrig og der­ef­ter i den in­di­ske ha­er. Han blev kaldt hjem til Eu­ro­pa som ge­ne­ral­ma­jor og var øver­st­be­fa­len­de for de bri­ti­ske styr­ker i Norge. Her­fra vend­te han til­ba­ge til Eng­land og blev le­der af 5th. Cor­ps, hvor han hjalp med at or­ga­ni­se­re ind­sat­sen un­der 2. Ver­denskrig. I novem­ber 1940 blev han ud­na­evnt til øver­st­be­fa­len­de i In­di­en, og den 5. juli 1941 til øver­st­be­fa­len­de i Mel­le­mø­sten. Hans veks­len­de suc­ces mod Rom­mel i 1941-42 før­te til, at Chur­chill af­sat­te ham i au­gust 1942. Han vend­te til­ba­ge til In­di­en i ju­ni 1943 som kom­man­dør, en post han be­holdt ind­til 1947. I 1946 blev han for­frem­met til marskal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.