GE­NE­RAL DOUGLAS MACARTHUR (1880-1964)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Macarthur var født ind i en ame­ri­kansk over­klas­se­fa­mi­lie og var søn af en mi­li­ta­er­mand. Selv var han en frem­ra­gen­de of­fi­cer med de hø­je­ste ka­rak­te­rer no­gen­sin­de op­nå­et på West Po­int mi­li­ta­era­ka­de­mi. Ved ud­gan­gen af 1. Ver­denskrig var han al­le­re­de bri­ga­de­ge­ne­ral. I 1930 var han stabs­chef i ha­e­ren, og i 1935 rej­ste han til Fi­lip­pi­ner­ne som mi­li­ta­er­rå­d­gi­ver. I juli 1941 blev han Roosevelts øver­st­kom­man­de­ren­de for de ame­ri­kan­ske styr­ker i øst, og han or­ga­ni­se­re­de Fi­lip­pi­ner­nes for­svar mod ja­pan­ske an­greb. Han blev ud­na­evnt til øver­st­be­fa­len­de for det syd­ve­st­li­ge Stil­le­hav i april 1942, og til trods for sit ry som pran­gen­de og sel­v­op­ta­get var han en in­spi­re­ren­de le­der for sol­da­ter­ne. Ef­ter ge­nero­brin­gen af Fi­lip­pi­ner­ne i 1945 blev han øver­st­be­fa­len­de for al­le ame­ri­kan­ske ha­er­styr­ker i Stil­le­ha­vet. Han blev le­der af de al­li­e­re­de styr­ker i Ja­pan ef­ter kri­gen og spil­le­de en cen­tral rol­le i den de­mo­kra­ti­ske genop­byg­ning af Ja­pan. Han blev af­ske­di­get i april 1951 ef­ter ue­nig­hed med pra­esi­dent Tru­man om hånd­te­rin­gen af Kore­a­kri­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.