VI­CE­AD­MIRAL CHUICHI NAGU­MO (1887-1944)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Nagu­mo var le­der af ope­ra­tio­nen mod Pearl Har­bor og blev be­trag­tet som en an­grebs­ivrig og ef­fek­tiv kom­man­dant, der tal­te frit fra le­ve­ren. Han blev ud­dan­net som tor­pedo­eks­pert i 1930'er­ne og var med i kred­sen af højt­stå­en­de em­beds­ma­end, der gik ind for kon­fron­ta­tion med USA. Han fulg­te ope­ra­tio­nen i Pearl Har­bor op med kom­man­do­en over an­gre­be­ne i Au­stra­li­en, In­di­en og Sri Lanka og le­de­de li­ge­le­des sla­get ved Midway. Ka­ta­stro­fen i Midway vi­ste hans be­gra­en­se­de for­stå­el­se for flytak­tik til søs. Han blev af­sat, ud­sta­tio­ne­ret hjem­me i Ja­pan og se­ne­re sendt til Ma­ri­a­naø­er­ne i 1944. Han be­gik selv­mord i juli 1944 un­der den ame­ri­kan­ske in­va­sion af Sai­pan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.