AD­MIRAL LORD LOU­IS MO­UNT­BAT­TEN (1900-79)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Lou­is Mo­unt­bat­ten var bar­ne­barn af dron­ning Vi­cto­ria. Han slut­te­de sig til flåden un­der 1. Ver­denskrig, og i 1937 blev han kap­ta­jn. Han var am­bi­tiøs, char­me­ren­de og pran­gen­de, men en elen­dig skibs­chef. I ok­to­ber 1941 ud­pe­ge­de Chur­chill ham til le­der af »de sa­m­ord­ne­de ope­ra­tio­ner« og be­or­dre­de raids mod fjen­den, bl.a. i Bru­ne­val, St. Na­zai­re og Diep­pe. I ok­to­ber 1943 blev han den øver­ste le­der af Sy­døst­a­si­en-kom­man­do­en, hvor han or­ga­ni­se­re­de for­sva­ret af Imp­hal mod ja­pa­ner­ne. Ef­ter kri­gen blev han In­di­ens sid­ste vi­ce­kon­ge. Han blev lik­vi­de­ret af IRA i 1979, mens han var på fi­ske­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.