KAP­TA­JN JO­SEPH ROCHEFORT (1898-1976)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Kap­ta­jn Rochefort var en af de før­en­de ame­ri­kan­ske eks­per­ter i kryp­to­a­na­ly­se. Han star­te­de i den ame­ri­kan­ske flå­de i 1918, blev ud­dan­net i ko­de­a­na­ly­se og la­er­te fly­den­de ja­pansk. Hans om­fat­ten­de ef­ter­ret­ning­ser­fa­ring før­te ham til le­del­sen af ra­di­okom­mu­ni­ka­tions­kon­to­ret på Pearl Har­bor i be­gyn­del­sen af 1941. Her sam­le­de han et stort team af kryp­to­a­na­ly­ti­ke­re og sprog­eks­per­ter, der skul­le kna­ek­ke den ja­pan­ske ma­ri­ne­ko­de JN-25. Tid­ligt i 1942 lyk­ke­des det at la­e­se nog­le af med­del­el­ser­ne, selv om da­to­er­ne var van­ske­li­ge at ty­de. Den­ne ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste – der hav­de sam­me navn som sin eu­ro­pa­ei­ske mod­part ULTRA – var afgørende for Sla­get ved Midway. Ko­de­sy­ste­met blev en­de­ligt kna­ek­ket i maj, og Ro­che­forts en­hed var i stand til at le­ve­re vig­ti­ge op­lys­nin­ger til den kom­men­de kamp. Fra 1942 til 1946 var Rochefort i Was­hin­g­ton le­der af den stra­te­gi­ske ef­ter­ret­nings­grup­pe for Stil­le­ha­vet. Han trå­d­te til­ba­ge i 1946.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.