GE­NE­RAL VA­SI­LIJ TJUJ­KOV (1900–1982)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Va­si­lij Tjuj­kov kom fra en fat­tig bon­de­fa­mi­lie og slut­te­de sig til Den Rø­de Ha­er un­der den rus­si­ske bor­ger­krig. Han blev kar­ri­e­reof­fi­cer, og i 1939 le­de­de han den rus­si­ske 4. armé ved in­va­sio­nen i Po­len. Han ud­vi­ste dår­lig døm­me­kraft un­der Vin­ter­kri­gen mel­lem Sov­je­tu­ni­o­nen og Fin­land, blev ned­gra­de­ret og sendt af sted som rå­d­gi­ver til Chi­ang Kai-shek i Ki­na. Han blev kaldt til­ba­ge i maj 1942, og et par uger se­ne­re blev han chef for 64. armé , der skul­le for­sva­re step­per­ne uden for Stalingrad. I sep­tem­ber blev han over­ført til den 62. armé for at for­sva­re sel­ve by­en. Han ud­ma­er­ke­de sig som en in­spi­re­ren­de, mo­dig og ny­ska­ben­de of­fi­cer. Tjuj­kov blev se­ne­re le­der af de en­he­der, der først nå­e­de Berl­ins cen­trum i maj 1945. I maj 1955 blev han marskal, og han var øver­st­kom­man­de­ren­de for den sov­je­ti­ske ha­er fra 1960 til 1964. Han lig­ger be­gra­vet i Stalingrad på høj­de­d­ra­get Ma­may­ev Kur­gan – ste­det, hvor de hår­de­ste kam­pe i by­en fandt sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.