KON­TRE­AD­MIRAL RAIZO TANA­KA (1892-1969)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Tana­ka var kar­ri­e­reof­fi­cer i den ja­pan­ske flå­de og blev eks­pert i tor­pedo­er i 1920'er­ne. I sep­tem­ber 1941 blev han ud­na­evnt til at le­de en de­stroy­e­ren­hed, og i ok­to­ber blev han for­frem­met til kon­tre­ad­miral. Han kaempede ved in­va­sio­nen af Fi­lip­pi­ner­ne og i Hol­land­sk Ostin­di­en. Un­der ak­tio­nen på Sa­lo­mo­nø­er­ne brag­te Tana­kas de­stroy­er­flå­de for­sy­nin­ger til de ja­pan­ske styr­ker på Gu­a­dalca­nal via ren­den mel­lem Sa­lo­mo­nø­er­ne. Den ja­pan­ske ha­er kald­te for­sy­nin­ger­ne for »rot­te­trans­por­ten«", mens de al­li­e­re­de kald­te den »Tokyo-eks­pres­sen«. Tana­ka var kri­tisk over for den ja­pan­ske stra­te­gi og blev flyt­tet til My­an­mar, hvor han var un­der re­sten af kri­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.