FIL­MEN CA­SABLAN­CA

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Hol­lywood-fil­men »Ca­sablan­ca« blev først vist i New York den 26. novem­ber 1942, to uger ef­ter ame­ri­kan­ske styr­ker gik ind i Ca­sablan­ca som en del af The Torch-land­gan­gen i Nord­afri­ka. Fil­men hav­de Hump­hrey Bo­g­art og In­grid Berg­man i ho­ved­rol­ler­ne og blev et pro­pa­gan­da­va­er­k­tøj for et krigs­haer­get Eu­ro­pa. De fle­ste sku­e­spil­le­re var eu­ro­pa­ei­ske, og man­ge var flygt­nin­ge fra Hit­lers Tys­kland og Østrig, her­un­der Con­rad Veidt, der spil­le­de na­zi­stisk skurk i den­ne og fle­re an­dre film. Der var pla­ner om at aen­dre den be­røm­te slut­ning og i ste­det vi­se Bo­g­art som sol­dat i De Frie Fran­ske Styr­ker på vej til in­va­sio­nen i Nord­afri­ka, men ide­en blev op­gi­vet. Pla­ner­ne om at vi­se fil­men for sol­da­ter­ne i Nord­afri­ka blev stop­pet af det ame­ri­kan­ske krigs­in­for­ma­tions­kon­tor, for­di den kun­ne stø­de tid­li­ge­re an­sat­te i Vi­chy-frank­rig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.