GE­NE­RA­LO­BERST HANS-JÜRGEN VON ARNIM (1883-1962)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Von Arnim var søn af en preus­sisk ge­ne­ral. Han slut­te­de sig til ha­e­ren i 1907 og kaempede på beg­ge fron­ter i 1. Ver­denskrig. Han le­de­de af­de­lin­ger i Po­len og Frank­rig og den 17. pan­ser­di­vi­sion un­der in­va­sio­nen af Sov­je­tu­ni­o­nen. Han blev al­vor­ligt sår­et ef­ter få da­ge, men steg i gra­der­ne og blev chef for et pan­ser­kor­ps. Han blev sendt til Nord­afri­ka for at le­de 5. pan­se­rarmé og blev for­frem­met til ge­ne­ra­lo­berst. Da Rom­mel blev sår­et i marts, over­tog han kom­man­do­en over Afri­kakor­p­set. Han blev fan­get af in­di­ske trop­per i maj 1943 og bad om et mø­de med Ei­sen­hower. Den al­li­e­re­de le­der na­eg­te­de at mø­des med al­le højt­stå­en­de ty­ske of­fi­ce­rer, før de var gå­et med til fuld ka­pi­tu­la­tion. Von Arnim blev løsladt i 1947.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.