RIKARD GRÖNBORG

// sve­ri­ge // 49 år

Ishockey VM 2018 - - Sverige -

TID­LI­GE­RE HOLD: St. Cloud Sta­te Uni­ver­si­ty, Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sinStout, Gre­at Ame­ri­can Falls, Cen­tral Te­xas Bla­ck­hawks (ame­ri­kansk ju­ni­o­r­ho­ck­ey) Spo­ka­ne Chiefs ( WHL – ca­na­disk ju­ni­o­r­ho­ck­ey, hø­je­ste ni­veau) Sve­ri­ge U18, Sve­ri­ge U20. Da sven­sker­ne i 2016 skul­le ha­ve ny landstræner som af­lø­ser for den man­ge­åri­ge co­ach Pär Mårts, var det ik­ke et højpro­fi­le­ret nyt navn, man trak frem. Rikard Grönborg blev fun­det i for­bun­dets eg­ne ræk­ker, og den tid­li­ge­re U18- og U20- landstræner hav­de en am­bi­tion om at stil­le stær­ke­re lands­hold til VM og kom­me i tæt­te­re di­a­log med NHL- spil­ler­ne i for­hold til de­res med­vir­ken i VM- tur­ne­rin­ger­ne. Sid­ste år lyk­ke­des det at stil­le et stærkt hold, der blev ver­dens­me­ster med Hen­rik ” Hen­ke” Lundquist i må­let, men Grönborg fik dog et til­ba­ge­slag med ne­der­la­get i OL- kvar­ten mod Tys­kland i fe­bru­ar. Det var den sven­ske of­fent­lig­hed og me­di­er­ne ik­ke til­fred­se med.

Træ­ne­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.