SVENSK

IS­HO­CK­EYKUL­TUR

Ishockey VM 2018 - - Sverige -

Sven­sker­ne el­sker is­ho­ck­ey og le­ver og ån­der for spor­ten. Sven­sker­ne tog is­ho­ck­ey­en til sig tid­ligt og var na­tur­lig­vis be­gun­sti­get af kli­ma­et og vin­tre­ne i ”gam­le da­ge”, der gjor­de det nemt at fre­mav­le spor­ten på na­tur­lig is. Der­af føl­gen­de fik Sve­ri­ge na­tur­lig­vis man­ge skøjte­hal­ler, og spor­ten er en del af den sven­ske fol­kesjæl. I for­å­ret do­mi­ne­rer is­ho­ck­ey­slut­spil­let og den kon­stan­te dis­kus­sion om­kring spil­let, liga­struk­tu­ren, træ­ner­ne, spil­ler­ne og dom­mer­ne avi­ser­ne, og selv ne­de på tred­je- og fjer­de­bed­ste ni­veau er is­ho­ck­ey frem­her­sken­de i man­ge sven­ske by­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.