HVAD KAN DE ?

Ishockey VM 2018 - - Tjekkiet -

Tjek­ker­ne har de­res egen stil, som al­tid har væ­ret ka­rak­te­ri­stisk for det cen­tral­eu­ro­pæ­i­ske land – og­så den­gang hol­det hed Tjek­kos­lo­vaki­et. Pas­nings­spil­let er in­spi­re­ret af det tek­ni­ske, rus­si­ske ele­ment. Tjek­ker­ne gar­ne­rer det med en fan­ta­stisk tak­tisk ev­ne, og er dyg­ti­ge til at luk­ke mod­stan­de­ren af, hvis det er nød­ven­digt. Det er sjæl­dent mål­or­gi­er, tjek­ker­ne le­ve­rer, men til gen­gæld di­sker de og­så of­te op med dyg­ti­ge in­di­vi­du­a­li­ster, tek­ni­ske læk­ke­ri­er og stær­ke om­stil­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.