CRAIG RAMSAY ca­na­da // 67 år

Ishockey VM 2018 - - Slovakiet -

TID­LI­GE­RE HOLD

Har væ­ret træ­ner og as­si­ste­ren­de træ­ner i ad­skil­li­ge NHL- klub­ber, blandt an­dre Buf­fa­lo Sa­bres, Fl­o­ri­da Pant­hers, Tampa Bay Ligh­t­ning, Phila­delp­hia Fly­ers og At­lan­ta Thras­hers.

Man kan si­ge me­get om Craig Ramsay, men ru­ti­ne mang­ler han i hvert fald ik­ke. Han nær­mer sig ef­ter­hån­den 70 år ef­ter et liv, der stort set ik­ke har in­de­holdt an­det end is­ho­ck­ey på øver­ste hyl­de. Han spil­le­de over 1100 Nhl-kam­pe og gik durk over i træ­ner­ger­nin­gen, hvor han har væ­ret si­den mid­ten af 80’er­ne. Hans op­ga­ve med det slo­vaki­ske lands­hold er den før­ste med et na­tio­nal­mand­skab.

FAKTA

FOR­BUND DAN­NET 1993

IS­HO­CK­EY­SPIL­LE­RE I ALT

11.502

AN­TAL MAND­LI­GE SPIL­LE­RE I LAN­DET

2.317

AN­TAL JUNIORSPILLERE I LAN­DET

8.554

IS­HO­CK­EY-BANER

61 IN­DEN­DØRS, 17 UDEN­DØRS

Træ­ne­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.