KONSTANTIN KOMAREK Karlskro­na, SHL cen­ter/wing // 31 år

Ishockey VM 2018 - - Østrig -

Et ungt, stærkt navn, der skal hjæl­pe Østrig vi­de­re mod en me­re fast til­væ­rel­se blandt ver­dens bed­ste. Top­sco­rer for Østrig ved Di­vi­sion IA-VM i fjor og etab­le­ret som stærk ak­tør i SHL i Sve­ri­ge. En må­l­far­lig klas­se­spil­ler, når han er i top­form.

13 An­tal­let af Vm-kam­pe som Østrig vandt over Dan­mark på al­le ni­veau­er, in­den det i 2005 lyk­ke­des Dan­mark at vin­de 4-3 over Østrig i Inns­bruck og sen­de østri­ger­ne ned på næst­bed­ste ni­veau.

Pro­fi­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.