HVAD KAN DE?

Ishockey VM 2018 - - Tyskland -

Ty­sker­ne vi­ste un­der OL, at de kan me­re end blot at gem­me sig ne­de bag­ved og pak­ke sig i defensiven. Un­der Marco Sturm har Tys­kland ud­vik­let sig til et hold, der vir­ke­lig vil ”spil­le” is­ho­ck­ey og kom­bi­ne­ret med den tun­ge fy­sik, er mand­ska­bet nu far­ligt for en­hver mod­stan­der. Læg mærke til den dyg­ti­ge ba­ck Chri­sti­an Ehr­hoff og pu­bli­kums­spil­le­re som Do­mi­nik Kahun og Ya­sin Ehliz. Un­ge og fri­ske fy­re, der går di­rek­te på mål. For øje­blik­ket ser vi et tysk is­ho­ck­eylands­hold med stor, stor selv­til­lid, der end­da kan bli­ve kry­dret med et par NHL- spil­le­re, hvis træ­ner Sturm for ek­sem­pel får Leon Draisaitl og må­l­mand Tho­mas Grei­ss over­talt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.