5PROFILER

Ishockey VM 2018 - - Tyskland -

DAN­NY AUS DEN BIR­KEN MÅ­L­MAND // 33 ÅR // RED BULL MÜN­CHEN (DEL)

I en tæt kamp om må­l­mand­s­plad­sen un­der OL, avan­ce­re­de man­den med det spe­ci­el­le navn til første­ke­e­per i kamp med Ti­mo Pi­hl­mei­er og Dan­ny En­dras. Dan­ny aus den Bir­ken stod for­mi­da­belt i bå­de se­mi­fi­na­le og fi­na­le og vi­ste træ­ner Sturm, at han var det ret­te valg. Står med hur­ti­ge re­ak­tio­ner og er dyg­tig til at ska­be ro i defensiven. Klubkam­me­rat med dan­ske Mads Christensen i Mün­chen.

BJÖRN KRUPP BA­CK // 27 ÅR // GRIZZLYS WOLFSBURG (DEL)

Chri­sti­an Ehr­hoff var og­så en af de cen­tra­le spil­le­re på det ty­ske OL- hold. Den ru­ti­ne­re­de for­svars­spil­ler har gen­nem man­ge sæ­so­ner vist sig frem i NHL, hvor han har spil­let langt over 800 kam­pe. Det si­ger alt om hans sto­re klas­se. Vig­tig brik i al­le facet­ter af det ty­ske spil, får mas­ser af is­tid og har og­så et glim­ren­de slagskud. Kap­ta­jn hjem­me på klubhol­det i Köln, hvor han er li­ge­så cen­tral som på lands­hol­det.

LEON DRAISAITL FORWARD // 22 ÅR // ED­MON­TON OI­LERS (NHL)

Leon Draisaitl er det hot­te­ste ty­ske NHL- navn for øje­blik­ket. De ru­ti­ne­re­de is­ho­ck­ey­fans, der har fulgt tysk is­ho­ck­ey i fle­re år­ti­er vil sten­sik­kert gen­ken­de ef­ter­navn, for Ed­mon­ton- spil­le­ren er søn af den tid­li­ge­re tjek­kisk-ty­ske su­per­spil­ler, Pe­ter Draisaitl. Leon Draisaitl tog de ca­na­di­ske ju­ni­o­r­liga­er med storm, og han fort­sat­te si­ne ka­no­na­der di­rek­te ind i NHL, hvor han med det sam­me gjor­de ind­tryk hos Ed­mon­ton. 70 po­int i 78 kam­pe i den­ne sæ­son.

DO­MI­NIK KAHUN CEN­TER/ WING // 22 ÅR // RED BULL MÜN­CHEN (DEL)

Do­mi­nik Kahun fik sit helt sto­re in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud med en frem­ra­gen­de præ­sta­tion un­der OL, hvor han var livs­far­lig for mod­stan­der­ne i det stær­ke, ty­ske kon­tr­a­spil. Kahun er født i Tjek­ki­et, men flyt­te­de tid­ligt til Tys­kland, hvor han har få­et sin is­ho­ck­ey­op­dra­gel­se. Er endt i stor­klub­ben Mün­chen og be­teg­nes som en tek­nisk dyg­tig spil­ler, der fy­sisk til gen­gæld har en del at ar­bej­de med.

FRE­DE­RIK TIFFELS CEN­TER/ WING // 22 ÅR // WILKES- BARRE/SCRANTON PENGU­INS (AHL)

Tiffels er et af de un­ge spæn­den­de nav­ne i tysk is­ho­ck­ey. An­gri­be­ren var med på det ty­ske hold i fjor, hvor han gjor­de en god fi­gur med to scor­in­ger i si­ne ot­te kam­pe. Han kæm­per hårdt for at slå sig ind i Nor­da­me­ri­ka, hvor han har spil­let ju­ni­o­r­ho­ck­ey, in­den han spil­le­de for Western Mi­chi­gan Uni­ver­si­ty. Han er draftet af Pitts­burgh og kæm­per nu for at slå ind i NHL ved at gå den hår­de vej over de la­ve­re liga­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.