Kam­pen om ma­den

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Regnsko­ven er hjem for me­re end halv­de­len af al­le ver­dens dy­rear­ter. Den stør­ste grup­pe er in­sek­ter. Der­u­d­over me­ner for­sker­ne, at der er tu­sind­vis af ar­ter, vi slet ik­ke har op­da­get end­nu. Dy­re­ne kon­kur­re­rer om mad og ly, og man­ge ar­ter er tru­e­de el­ler al­le­re­de ud­dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.