Lag på lag

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

De tro­pi­ske regnsko­ve er op­delt i fi­re lag: Sko­v­bun­den, un­der­sko­ven, trækro­ner­ne og to­p­la­get. To­p­la­get be­står af de al­ler­hø­je­ste træ­er med glat bark, som of­te er be­klædt med slyng­plan­ter på jagt ef­ter sol­lys over trætop­pe­ne. De fle­ste af dy­re­ne bor i træ­er­ne, hvor de fin­der de­res mad.

De tem­pe­re­re­de sko­ve har kun tre lag: Sko­v­bun­den, un­der­sko­ven og trækro­ner­ne. Her er flest hø­je nå­le­træ­er med gran­nå­le og kog­ler, men der fin­des og­så mel­lem­sto­re og små træ­er. Jor­den er dæk­ket af breg­ner, mo­se og små­plan­ter – og det er her, de fle­ste af dy­re­ne bor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.