Der er barskt på top­pen!

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Regnsko­vs­for­ske­re ind­de­ler sko­ven i fle­re lag. Den har nem­lig fle­re >>eta­ger<<. Hvert lag har for­skel­lig tem­pe­ra­tur og fug­tig­hed, får for­skel­lig mæng­de sol­lys og har helt for­skel­li­ge plan­ter og dyr. Det øver­ste lag i den tro­pi­ske regnskov er to­p­la­get, hvor trætop­pe­ne stik­ker op over de an­dre lag. De bre­der de­res bla­de ud i pa­raply­form, så hvert blad får så me­get sol­lys som mu­ligt.

Du kan skim­te to­p­la­get gen­nem tå­gen i den­ne regnskov i Thailand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.