To­p­la­get til­pas­ser sig igas­ning

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Træ­er­ne i to­p­la­get har til­pas­set sig sær­lig godt for at kun­ne over­le­ve på den ud­sat­te plads over kro­ne­ta­get.

Bre­der sig ud

Træ­er­ne bre­der si­ne bla­de ud for at få mest mu­ligt sol­lys, vand vand og kul­dioxid til fo­to­syn­te­sen.

Voks­ag­ti­ge bla­de

Bla­de­ne er of­te små og voks­ag­ti­ge. Voksla­get hjæl­per dem med at hol­de på fug­tig­he­den i vind og høj var­me.

Fly­ven­de frø

Træ­er­ne bru­ger vin­den til at spre­de si­ne frø over læn­ge­re af­stan­de. Frø­e­ne har of­te >>vin­ger<<.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.