En dra­be­lig jæ­ger!

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Abeør­nen er en af ver­dens stør­ste og mæg­tig­ste rov­fug­le. Den ja­ger i trækro­ner­ne og to­p­la­get i regnsko­ve i Mel­lem- og Sy­da­me­ri­ka. Den bru­ger si­ne krum­me klø­er til at gri­be fat i sit byt­te som doven­dyr, kryb­dyr og aber. Abeør­nen dyk­ker of­te lodret ned, og den ve­jer kun ni kg.

En abeørn på ud­kig ef­ter byt­te. Blå mor­fo­som­mer­fugl var­mer sig i so­len. Pa­raply­for­me­de træ­er i to­p­la­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.