Skrig og skrål i kro­ne­ta­get

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Den­trav­lesteo­g­mest stø­jen­de delaf­regnsko­ve­ner kro­ne­ta­get. Det­te lag lig­ger li­ge un­der to­p­la­get. Her fin­der vi de fle­ste af regnsko­vens

dyr og plan­ter. Ove­ralt hø­res ly­den af skri­gen­de aber og rå­ben­de fug­le. Kro­ne­ta­get be­står af sam­men­fil­tre­de gre­ne og slyng­plan­ter, og får bå­de sol­lys, vind og regn. Det er ri­ge­ligt med frugt og blom­ster, og dy­re­ne kan al­tid fin­de mad.

Fug­le, fla­ger­mus og in­sek­ter fly­ver om­kring i kro­ne­ta­get, mens aber, egern og øg­ler er su­veræ­ne kla­tre­re. An­dre dyr hop­per, kry­ber el­ler svæ­ver!

En stor­hor­n­fugl snup­per sig et hvil i kro­ne­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.