Un­der­sko­ven vrim­ler med dyr ..!

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Un­der kro­ne­ta­get, men over jor­den, er der varmt og fug­tigt. Her vok­ser der breg­ner, pal­mer, un­ge træ­er, kor­te træ­er,

bu­ske og blom­stren­de plan­ter. De fle­ste af plan­ter­ne i un­der­sko­ven har sto­re bla­de for at op­ta­ge mest mu­ligt af sol­ly­set, der når der­ned. Plan­ter­ne i det­te regnsko­vslag bli­ver sjæl­dent

hø­je­re end fi­re me­ter. I den tro­pi­ske regnskov er der mas­ser af in­sek­ter, fla­ger­mus, aber, øg­ler, frø­er, slan­ger og jagu­a­rer. I den tem­pe­re­re­de regnskov fin­der du hjor­te, mus,

hu­lepinds­vin, ha­rer, sortb­jør­ne og man­ge fle­re dyr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.