My­rer på far­ten

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

My­rer flyt­ter de­res ko­lo­ni, hvis dron­nin­gen er i fa­re, hvis tu­en er ska­det el­ler for lil­le, el­ler hvis der op­står syg­dom. Ar­bejdsmy­rer­ne ta­ger halv­de­len af pup­per­ne og lar­ver­ne med sig til den nye tue, før de flyt­ter dron­nin­gen, som be­skyt­tes af sol­da­ter­my­rer. Til sidst flyt­ter de re­sten af yng­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.