Tre plan­ter i tus­mør­ket

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Man­ge af de plan­ter, vi i dag bru­ger til stu­e­plan­ter, stam­mer fra un­der­sko­ven – bå­de dér og i stu­en er sol­ly­set svagt.

Ner­ve­ma­ran­ta

Om nat­ten fol­der den­ne ama­zo­n­a­s­plan­te bla­de­ne sam­men, så de min­der om sam­men­fol­de­de hæn­der. Om mor­ge­nen åb­ner de sig igen.

Ze­bra­plan­te

De ly­sen­de hvi­de blad­ner­ver kan min­de om stri­ber­ne på en ze­bra. Den­ne plan­te stam­mer fra regnsko­ven i Bra­si­li­en.

Freds­lil­je

Freds­lilj­en stam­mer fra de tro­pi­ske regnsko­ve i Ame­ri­ka og Sy­døst­a­si­en. Den er med til at mod­vir­ke luft­foru­re­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.