Regnsko­vens gi­gan­ti­ske flo­der

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Regnsko­vens flo­der fyl­des op af enor­me regn­mæng­der. Der­for er de ver­dens stør­ste flo­der. Hun­dred­vis, må­ske tu­sind­vis, af si­de­flo­der og åer fø­rer regn­vand til gi­gant­flo­der som Ama­zo­nas, Congo­flo­den, Ori­no­co og Me­kong. De fly­der lang­somt, og van­det er brunt på grund af jord og ler. I

ryd­de­de om­rå­der er der end­nu me­re jord, så van­det bli­ver mør­ke­re. I og rundt om flo­der­ne le­ver der kryb­dyr, fisk, fug­le, in­sek­ter og pat­te­dyr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.