Regnsko­vens fug­le i flot­te far­ver

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Regnsko­ven hu­ser fle­re fug­lear­ter end no­get an­det sted på Jor­den. Tu­sind­vis af fug­le skri­ger og flak­ser rundt i kro­ne­ta­get. Her fin­der du blandt an­dre far­ve­strå­len­de pa­pe­gø­jer, hor­n­fug­le og tuka­ner. Men der fin­des og­så rov­fug­le som ør­ne, vå­ger og gri­b­be. Nog­le fug­lear­ter sø­ger mod regnsko­ven om vin­te­r­en og rej­ser til­ba­ge til køli­ge­re him­mel­strøg om for­å­ret og som­me­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.