Fak­ta og tal

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Sult­ne ko­li­bri­er

En ko­li­bri spi­ser halv­de­len af sin egen kro­p­svægt hver dag. Den spi­ser blom­ster­nektar.

Kasu­artrus­sel

Der er kun 2.000 kasu­a­rer til­ba­ge i Dain­tree-regnsko­ven.

Pa­ra­dis­fug­le

Med far­ve­ri­ge fjer­drag­ter og flot­te py­n­tefjer er det­te de smuk­ke­ste fug­le i regnsko­ve­ne i Ny Gu­i­nea og Au­stra­li­en.

Flek­si­bel fugl

Abeør­nen har et lil­le vin­ge­spænd, så den let­te­re kan fly­ve mel­lem gre­ne­ne.

Hvep­se-ven­ner

Oro­pen­do­la­er­ne i Sy­dog Mel­le­ma­me­ri­ka væ­ver of­te de­res kur­ve­lig­nen­de re­der i nær­he­den af et hvep­se­bo. Hvep­se­ne hol­der nem­lig slan­ger­ne væk.

Mas­ser af fug­le

Der fin­des 1.500 fug­lear­ter i Ama­zo­nas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.