Kig op!

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Der fin­des ik­ke kun in­sek­ter på jor­den, hvor de pi­ler rundt mel­lem mos og kvi­ste. I regnsko­ven kan de li­ge så godt væ­re op­pe i træ­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.