Fak­ta og tal

Kryb­dyr Am­fi­bi­er

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Hvad?

Slan­ger, øg­ler, kro­ko­di­l­ler og skild­pad­der.

Ån­de­drætsor­ga­ner

Lun­ger.

Me­ta­mor­fo­se?

(Ud­vik­ling) Nej. Un­ger­ne lig­ner mi­ni­voks­ne, når de bli­ver ud­klæk­ket.

Hud

Tør og skæl­let. Skæl­lene be­står af horn­stof ( ke­rat­in).

Hvad?

Frø­er, pad­der og sa­la­man­de­re.

Ån­de­drætsor­ga­ner

Gæl­ler og lun­ger.

Me­ta­mor­fo­se?

Ja. Un­ger­ne træk­ker vej­ret gen­nem gæl­ler, indtil lun­ger­ne bli­ver ud­vik­let.

Hud

Glat, fug­tig og klæ­brig – und­ta­get pad­der, der har tør hud med vor­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.