Fak­ta og tal

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside - Gen­nem­sig­tig

Bomstær­ke my­rer

Bladskæ­rer­my­ren kla­trer op i 30 m hø­je træ­er og bæ­rer snildt 50 gan­ge sin egen vægt.

Fug­le­ed­der­kop

Den >>bi­der<< med 2,5 cm lan­ge gift­klø­er og sky­der med små hår for at skræm­me si­ne fjen­der væk.

Dræ­ber­bi­er

De spre­der sig gen­nem Ama­zo­nas og har indtil nu dræbt 1000 men­ne­sker. De­le af Glasvin­gens vin­ger er gen­nem­sig­ti­ge og lig­ner glas.

Ka­ker­lak­ker

De fle­ste af ver­dens 4.000 ka­kel­ak-ar­ter le­ver i regnsko­ven. Én af dem er li­ge så stor som en hånd!

Fi­ske­ed­der­kop

Den kan væ­ve et spind un­der vand, men fan­ger of­test in­sek­ter og små­fisk ved at over­fal­de dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.