Egen ener­gi

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Epi­fyt-plan­ter fæst­ner sig of­te til træ­stam­mer og gre­ne. Frø­e­ne el­ler de­res spo­rer spre­des med fug­le- el­ler dy­re­møg. De får næ­ring fra luf­ten, ik­ke fra jor­den, og la­ver de­res egen ener­gi. Der­med be­hø­ver de ik­ke at snyl­te på de­res vært­stræ – men al­li­ge­vel kan de kom­me til at kvæ­le det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.