Kødsup­pe!

Junior: Vår fantastiske planet - - Forside -

Kan­de­bæ­re­re er tro­pi­ske kø­dæ­den­de plan­ter, som får næ­ring fra dyr. In­sek­ter og små pat­te­dyr lok­kes til af far­ven, nekta­ren og duf­ten fra dis­se plan­ter. Hvis de kom­mer ind i blom­sten, er det umu­ligt at kla­tre ud igen på de glat­te væg­ge. De druk­ner i ste­det i sy­ren, som for­vand­ler dem til en næ­rings­rig kødsup­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.