Fi­re mænd sig­tet for drab på ru­mæ­ner

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND -

Hir­ts­hals: Po­li­ti­et har an­holdt fi­re mænd, som al­le sig­tes for dra­bet på en 42årig ru­mænsk mand, der lør­dag mor­gen un­der mistæn­ke­li­ge om­stæn­dig­he­der blev fun­det død på et for­tov i Hir­ts­hals.

Da po­li­ti­et nå­e­de frem, kun­ne be­tjen­te­ne bl.a. kon­sta­te­re, at man­den hav­de ska­der i an­sig­tet, som ik­ke stam­me­de fra et fald. Ef­ter nog­le ti­mers ef­ter­forsk­ning an­holdt po­li­ti­et de fi­re mænd på en nær­lig­gen­de adres­se.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at der er in­di­ka­tio­ner på, at de har væ­ret sam­men med den af­dø­de mand fre­dag.

Det vi­des ik­ke, hvor­dan mæn­de­ne for­hol­der sig til sig­tel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.