ELBILER I DAN­MARK

Jyllands-Posten Søndag - - INDLAND -

Der kø­rer i dag ca. 9.000 elbiler rundt i Dan­mark.

Der er ca. ot­te for­skel­li­ge mo­del­ler af elbiler.

Næ­ste år kom­mer en ræk­ke nye mo­del­ler.

En el­bil ko­ster iføl­ge FDM ty­pisk 50.000-100.000 kr. me­re end en ben­zin- el­ler di­e­sel­bil.

Til gen­gæld er det bil­li­ge­re at kø­re i en el­bil, da man får en ned­sat pris på el. vet til en bil­fe­rie i ud­lan­det.

»Men dels er der la­de­net langt ned i Tys­kland, dels kan det væ­re en rig­tig god idé at le­je en di­e­sel­bil i Flens­borg og så kø­re syd­på i den. Det ken­der jeg folk, der gør. Man kan le­je en stor fa­mi­lie­bil el­ler en au­to­cam­per. Man­ge tror, at bil­fe­ri­en er så vig­tig, men det er kun en-to uger om året – og for os fun­ge­rer det fint med el­bi­len,« ly­der for­kla­rin­gen.

Drop mo­tor­vej­en

Når man kø­rer på mo­tor­vej ved de fle­ste, at brænd­stof­for­bru­get sti­ger med far­ten. Det gør det og­så, når man kø­rer el­bil. Og med en kort ræk­ke­vid­de, kan det hur­tigt bli­ve et pro­blem.

»Så i ste­det for at ta­ge mo-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.