Over­be­vi­sen­de Djoko­vic er klar til fi­na­le

Jyllands-Posten Søndag - - SPORT -

Ten­nis: Den ser­bi­ske ten­nis­stjer­ne Novak Djoko­vic er klar til fi­na­len i Atp-tur­ne­rin­gen Shang­hai Ma­sters. Det sker ef­ter en over­be­vi­sen­de sejr på 6-2, 6-1 over ty­ske­ren Ale­xan­der Zve­rev. Ser­be­ren le­ve­re­de en no­get nær per­fekt ind­sats og skul­le kun bru­ge en ti­me på at sik­re fi­na­le­plad­sen. Han af­gav ik­ke et ene­ste ser­ve­par­ti i kam­pen, og der­med har ser­be­ren holdt serv i de se­ne­ste 37 ser­ve­par­ti­er i den­ne uge. I fi­na­len skal ser­be­ren over­ra­sken­de mø­de kro­a­ten Bor­na Co­ric, der i den an­den se­mi­fi­na­le slog fa­vo­rit­ten Ro­ger Fe­de­rer med 6-4, 6-4. Djoko­vic lig­ger num­mer tre på ver­dens­rang­li­sten, som li­ge nu top­pes af spa­ni­e­ren Ra­fa­el Na­dal.

FO­TO: RENÉ SCHÜTZE

Man­ge af Paris Saint-ger­main­spil­ler­ne har ger­ne 5-10 kg ek­stra at stå imod med, me­ner hånd­bol­d­eks­pert Bent Ny­e­gaard. Her er det et bil­le­de fra sid­ste sæ­son, hvor Aal­borg Hånd­bold blev ty­de­ligt over­mat­chet og tab­te 35-25 til fransk­mæn­de­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.