Magi i Oden­ses ga­der

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR -

Festi­val: Oden­se by­der på mas­ser af be­svær­gel­ser og trold­dom i den kom­men­de uge. Fra tors­dag til lør­dag by­der by­en på Magi­ske Da­ge. Festi­va­len be­står af en lang ræk­ke ar­ran­ge­men­ter med in­spira­tion fra uni­ver­set om­kring Har­ry Pot­ter­bø­ger­ne. Festi­va­len blev tid­li­ge­re kaldt Har­ry Pot­ter Festi­val, men det har den­ne og lig­nen­de festi­va­ler få­et for­bud mod ver­den over.

Ar­ran­gø­rer­ne for­tæl­ler, at Magi­ske Da­ge er en festi­val, der mest af alt kan be­teg­nes som en by­fest. Langt de fle­ste ak­ti­vi­te­ter på festi­va­len er så­le­des pla­ce­ret i byrum­met og rundt om­kring i Oden­ses ga­der. Der er ik­ke no­gen ind- el­ler ud­gang på festi­va­len, og der kræ­ves ik­ke en­tré.

En­kel­te ar­ran­ge­men­ter kræ­ver dog bil­let og til­mel­ding.

Magi­ske Da­ge, festi­val i Oden­se, den 18. til 20. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.