TV 2 Zulu fyl­der 18 år

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR -

Me­di­er: TV 2 Zulu var TV 2-fa­mi­li­ens an­den tv-ka­nal, og det er nu så læn­ge si­den, at den man­dag bli­ver myn­dig og kan fejre sin 18-års fød­sels­dag.

TV 2 Zulu var fra be­gyn­del­sen må­l­ret­tet de 15-40-åri­ge, og med pro­gram­mer som Cas­per Chri­sten­sen og Frank Hvams ”Klovn” og ”FC Zulu” – med nu­væ­ren­de øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Si­mon Emil Am­mitzbøll-bil­le (LA) som su­per­nørd og ufor­må­en­de fod­bold­spil­ler – blev ka­na­len hur­tigt et stærkt brand, der har vist sig le­ve­dyg­tigt.

Ka­na­len fejrer sig selv he­le den kom­men­de uge med bl.a. spe­ci­a­lud­ga­ver af ”Nat­hol­det”, hvor Zulu-nøg­le­per­so­ner gæ­ster An­ders Bre­in­holt. Der vil i lø­bet af ugen bli­ve vist en pa­ra­de af gyld­ne klip fra bag­ka­ta­lo­get, og der vil væ­re gen­syn med en ræk­ke for­ma­ter.

TV 2 Zulu, fød­sels­dags­fest på ka­na­len he­le ugen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.