Ste­net ro­ck i Kø­ben­havn

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR -

Koncert: Kurt Vi­le var egent­lig med­lem af det si­den så po­pu­læ­re ame­ri­kan­ske ro­ck­band The War On Drugs, men det var som so­lo­ar­tist – og pri­mært med san­ge som ”Ba­by’s Arms” fra so­lo­al­bum­met ”Smo­ke Ring For My Ha­lo” – at han fik sit gen­nem­brud. Han har op­t­rå­dt i Dan­mark en ræk­ke gan­ge, og i den kom­men­de uge kan han hø­res i Sto­re Ve­ga i Kø­ben­havn, hvor san­ge­ne fra det net­op ud­giv­ne al­bum ”Bott­le It In” vil bli­ve luf­tet. Kurt Vi­le dyr­ker et tem­me­lig ste­net ud­tryk, men gu­i­tar­støj­en og den mildt sagt usko­le­de vo­kal ta­ger al­drig op­mærk­som­he­den fra de stær­ke me­lo­di­er.

Kurt Vi­le & The Vi­o­la­tors, Sto­re Ve­ga, Kø­ben­havn, 16. ok­to­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.