OPLÆSNING

Kim Fupz Aa­ke­son

Jyllands-Posten Søndag - - KULTUR -

Bør­ne­bogs­for­fat­ter Kim Fupz Aa­ke­son har skre­vet en ny bog, ”Men størst af alt”, og den kan man i ef­ter­års­fe­ri­en hen­te et gra­tis ek­sem­plar af på Sta­tens Mu­se­um for Kunst. Ove­ni det vil der på mu­se­et bli­ve ar­ran­ge­ret fa­mi­lie­tu­re med oplæsning fra en af for­tæl­lin­ger­ne i bo­gen – den, der hed­der ”Fan­den og hans ol­de­mor”. Det er en for­tæl­ling, som hand­ler om alt fra en­som­hed og slad­der til kær­lig­hed og hvep­se. Oplæs­nin­gen kom­mer til at fo­re­gå ved, at rund­vi­se­ren sam­men med bør­ne­ne hæn­ger et for­tæl­le­tæp­pe op for de af mu­se­ets kunst­vær­ker, som for­fat­te­ren har væ­ret in­spi­re­ret af i sin skriv­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.