Po­li­ti­et: Far slog hu­stru og fi­re børn ihjel

Jyllands-Posten - - INDLAND -

Østjyl­lands Po­li­ti for­moder, at en fa­mi­lie­tra­ge­die man­dag før­te til seks døds­fald i en vil­la ved Ul­strup syd­vest for Ran­ders. Ba­se­ret på de fo­re­lig­gen­de op­lys­nin­ger i sa­gen er det po­li­tiets »umid­del­ba­re vur­de­ring«, at de fi­re børn og den 42-åri­ge kvin­de al­le er ble­vet dræbt af den 45åri­ge mand, som ef­ter­føl­gen­de tog sit eget liv. Po­li­ti­et op­ly­ser ik­ke no­get om, hvor­dan de for­mode­de drab har fun­det sted. De dø­de er hu­sets be­bo­e­re, æg­te­par­ret og fi­re børn – to dren­ge på hhv. 3 og 11 år og to pi­ger på hhv. 6 og 16 år, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

I den kom­men­de tid fort­sæt­ter ef­ter­forsk­nin­gen og de rets­me­di­cin­ske un­der­sø­gel­ser, og po­li­ti­et har på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke fle­re op­lys­nin­ger til of­fent­lig­he­den om sa­gen.

På­rø­ren­de og ven­ner af fa­mi­li­en er nu ved at ar­ran­ge­re et fak­kelt­og og en min­de­høj­ti­de­lig­hed for de dræb­te. Fak­kelt­o­get fin­der sted tors­dag den 19. ja­nu­ar kl 19.30.

Drabs­sag:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.