Dan­mark har eli­mi­ne­ret mæs­lin­ger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO har med­delt, at Dan­mark har eli­mi­ne­ret den må­ske mest smit­som­me syg­dom – mæs­lin­ger. Det skri­ver Po­li­ti­ken. Præ­cis 30 år ef­ter in­tro­duk­tio­nen af MFR-vac­ci­nen i 1987. 33 af 53 eu­ro­pæ­i­ske lan­de, her­un­der Dan­mark, kan nu kal­des mæs­lin­ge­fri. I prak­sis be­ty­der det, at der i tre ka­len­der­år ik­ke har cir­ku­le­ret læn­ge­re­va­ren­de mæs­lin­ge­s­mit­te. »Eli­mi­na­tion er ik­ke det sam­me som ud­ryd­del­se af en smit­som syg­dom. Men det be­ty­der, at vi kan be­skyt­te den dan­ske be­folk­ning mod ved­va­ren­de smit­te,« si­ger Pe­ter Hen­rik An­der­sen, Sta­tens Se­ru­min­sti­tut, til Po­li­ti­ken.

MFR:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.