Fle­re by­er ramt af fal­ske bom­be­trus­ler

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fle­re end 20.000 per­so­ner blev ons­dag evaku­e­ret i Moskva, ef­ter at en ræk­ke bom­be­trus­ler ind­løb på næ­sten sam­me tid. Men det har vist sig at væ­re falsk alarm. Det op­ly­ser en unavn­gi­ven kil­de fra by­ens be­red­sk­ab­stje­ne­ste til nyheds­bu­reau­et Tass. Fi­nans­me­di­et Bloom­berg skri­ver, at en bøl­ge af bom­be­trus­ler har ramt Rusland de se­ne­ste to døgn. Li­ge­som i Moskva er det uni­ver­si­te­ter, sko­ler og bu­tik­ker - men og­så rå­d­hu­se, der er of­re for trus­ler­ne. Op mod 45.000 blev evaku­e­ret tirs­dag i 22 by­er.

Rusland:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.