»Ro­hin­gy­a­ers si­tu­a­tion er ka­ta­stro­fal«

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

FN's ge­ne­ral­se­kre­tær, Antó­nio Gu­ter­res, op­for­drer My­an­mar til at indstil­le en mi­li­tæro­pe­ra­tion mod ro­hin­gya-mus­li­mer­ne i lan­det, ef­ter at fle­re end 300.000 på kort tid er flyg­tet fra vol­den til Bang­la­desh. Det sag­de Gu­ter­res for­ud for ons­da­gens ha­ste­mø­de i FN's Sik­ker­heds­råd om si­tu­a­tio­nen i My­an­mar. Den hu­ma­ni­tæ­re si­tu­a­tion i lan­det er »ka­ta­stro­fal«, til­fø­je­de han. FN's men­ne­ske­ret­tig­heds­chef­har an­kla­get My­an­mar for »et sy­ste­ma­tisk an­greb« mod den mus­lim­ske mi­no­ri­tet.

My­an­mar:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.