Dansk ko­met på kon­trakt på irsk hold

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

U23-eu­ro­pa­me­ster Casper Pe­der­sen kan fra den kom­men­de sæ­son kal­de sig pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter. Det dan­ske stor­ta­lent har un­der­skre­vet en to år lang af­ta­le med det ir­ske hold Aqua Blue Sport, der har sta­tus som pro-kon­ti­nen­tal­hold og der­med kø­rer med i cy­kel­spor­tens 2. di­vi­sion. Her bli­ver han hold­kam­me­rat med lands­man­den Lasse Nor­man Han­sen og får end­nu en dan­sker, Ni­cki Sørensen, som en af si­ne che­fer. Casper Pe­der­sen vandt tirs­dag 1. eta­pe af Post­N­ord Dan­mark Rundt.

Cyk­ling:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.