Ikeas dan­ske top­chef stop­per

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ikea Dan­mark skal ha­ve ny top­chef. Den nu­væ­ren­de adm. di­rek­tør, Den­nis Bals­lev, fra­træ­der sin stil­ling den 1. ja­nu­ar 2018 for at bli­ve kæ­dens øver­ste chef i Tys­kland, op­ly­ser Ikea Dan­mark. Den­nis Bals­lev har stå­et i spid­sen for Ikea Dan­mark i knap fem år og for­tæl­ler, at det er svært at skul­le for­la­de den dan­ske del af det sven­ske im­pe­ri­um. »Jeg har haft nog­le fan­ta­stisk in­spi­re­ren­de år og har nydt hvert ene­ste øje­blik sam­men med et ut­ro­ligt kom­pe­tent og suc­ces­fuldt team,« si­ger han. Ikeas ty­ske af­de­ling har 53 va­re­hu­se, hvoraf 14 er åb­net in­den for det se­ne­ste år. Un­der Den­nis Bals­lev er Ikea Dan­marks om­sæt­ning vok­set fra 3,3 mia. kr. i 2013 til 4 mia. kr. i det net­op af­slut­te­de regn­skabsår.

Jobs­kif­te:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.