Con­fe­rize­ak­tien mi­ster glan­sen

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Små tre må­ne­der ef­ter børsno­te­rin­gen af event­fir­ma­et Con­fe­rize er gas­sen gå­et af bal­lo­nen, da ak­tien ef­ter en stør­re stig­ning fra start er tæt på den kurs, som den i ju­ni blev no­te­ret til på mi­ni­bør­sen First North i Kø­ben­havn. Con­fe­rize-ak­tien blev solgt for 8 kr. ved børsno­te­rin­gen, og i de før­ste da­ge blev ak­tien sendt mar­kant op, da den en kort over­gang blev solgt til 34,20 kr. styk­ket, mens den hø­je­ste luk­ke­kurs dog lød på 22 kr. Ons­dag er kur­sen på 8,40 kr. ef­ter et fald på 8,2 pct. I for­bin­del­se med børsno­te­rin­gen hen­te­de Con­fe­rize et prove­nu på 28,8 mio. kr., som iføl­ge sel­ska­bet ræk­ker til 2019. Den nu­væ­ren­de ak­tie­kurs vær­di­sæt­ter sel­ska­bet til 108,6 mio. kr.

Event­fir­ma:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.