Nær­mer sig lang­sig­tet af­kast­mål

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

In­ve­ste­rings­sel­ska­bet Scan­di­navi­an Pri­va­te Equi­tys (Speas) har haft et af­kast på sin egen­ka­pi­tal på 6,6 pct. i 1. hal­vår af det forskud­te regn­skabsår 2017/2018 og nær­mer sig der­ved sin for­vent­ning om et lang­sig­tet af­kast på 8-9 pct. Det frem­går af regn­ska­bet for pe­ri­o­den, som in­ve­ste­rings­sel­ska­bet of­fent­lig­gjor­de ons­dag.

Regn­skab:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.