Coop går ef­ter økosalg i Ki­na

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Coop lan­ce­rer et stort sam­ar­bej­de med Ki­nas stør­ste e-han­dels­plat­for­me, der sen­der en ræk­ke af Ir­mas pro­duk­ter til Ki­na. Coop har un­der­skre­vet en af­ta­le med den iføl­ge Coop stør­ste e-han­dels­plat­form i Ki­na, Ne­tea­se, der sam­ti­dig er stor­kon­kur­rent til lands­fæl­len Ali­ba­ba. »Ki­nas vok­sen­de mid­delklas­se

Fø­de­va­rer:

ef­ter­spør­ger i stærkt sti­gen­de om­fang dag­lig­va­rer i høj kva­li­tet. Ir­ma har en ene­stå­en­de lang hi­sto­rie in­den for øko­lo­gi­ske, kva­li­tets­sik­re­de og gen­nem­kon­trol­le­re­de va­rer. Der­for er det fak­tisk na­tur­ligt at stil­le dis­se va­rer til rå­dig­hed for de ki­ne­si­ske for­bru­ge­re,« si­ger kon­cern­di­rek­tør i Coop Jens Vis­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.