Dan­ske Bank over­så fa­re­sig­na­ler

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fle­re in­ter­na­tio­na­le stor­ban­ker næg­te­de at mod­ta­ge mistæn­ke­li­ge over­førs­ler, hvor­i­mod Dan­ske Bank i åre­vis brød hvid­va­skreg­ler­ne og lod mil­li­ar­der af kro­ner fra re­gi­met i Aser­ba­jds­jan strøm­me gen­nem ban­ken. Det skri­ver Ber­ling­s­ke Bu­si­ness, der har af­dæk­ket, hvor­dan re­gi­met i Aser­ba­jds­jan be­nyt­te­de fi­re kon­ti i Dan­ske Bank til bl.a. at be­ta­le eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­ke­re og lo­ka­le em­beds­mænd. I Deut­sche Bank og Emira­tes blev der op­da­get fle­re op­sigtsvæk­ken­de be­ta­lin­ger fra kon­ti i Dan­ske Bank, og de af­vi­ste der­for at ta­ge imod pen­ge­ne, der blev sendt re­tur med år­sa­ger som ”føl­som­me for­hold” el­ler ”in­ter­ne ret­nings­linjer”.

Fi­nans:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.